مهم ترین اقداماتی که از سال 1395 تا کنون توسط هیئت مدیره انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران ایجاد شده است، در جدول ذیل آمده است. آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که اجرای کامل هر یک از اقدامات اشاره شده در جدول، دارای پیش نیازهای متعدد بوده است. همچنن اقدامات اجرا شده در راستای جدول هدف گذاری و برنامه اجرایی بوده است که در اولین جلسات هیئت مدیره به تصویب رسیده است.

پس ازبرگزاری انتخابات هیئت مدیره در آبان ماه 1395، پیش نویس برنامه راهبردی پیشنهادی هیئت مدیره انجمن با عنوان نقشه راه انجمن تا سال 1398، در 22 آذرماه سال 95 تهیه شد که به منظور همفکری بیشتر در اختیار مجمع عمومی قرار گرفت. پیشبرد هر یک از پروژه ها مستلزم تدوین ساز و کارهای اجرایی و همکاری کلیه اعضای محترم می باشد.

از منظر تاریخی، حرفه منظر همواره با چندگانگی و تعارض‌های متعدد در خصوص تعریف، عنوان، حدود عملکردی و برنامه های آموزشی دانشگاهی مواجه بوده است اما در حال حاضر فارغ از تمام تعارضات موجود، یک اصل بنیادین در راس همه تفکرات محیطی و انسانی قرار گرفته است؛ محیط و منظر عنصر جدایی ناپذیر از زیست سالم بشر است.

دوستان انجمن

حامیان اقتصادی

ژئوبام(سبزآوند البرز)
فروشگاه اینترنتی سبزلند
هنر طبیعت سگال
عمران پوشش نیکان
تدبیر شهر البرز

حامیان معنوی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس

اخبارو اطلاعیه ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد

طراحی وب سایت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانسو

جهت هدایت به پروفایل کاربری چند لحظه صبر کنید. نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر میباشد. شما در سایت طلافست ثبت نام نموده اید ولی هنوز کلمه کاربری خود را تایید ننموده اید،لطفا جهت تایید کلمه کاربری به پست الکترونیک خود مراجعه و آن را تایید نمایید.