نشست تخصصی منظر و تغییر اقلیم با استقبال حداکثری شرکت‌کنندگان برگزار شد

  • شنبه 25 آبان 1398
    دسته : عمومی
    2533

محمود سردارپور، دبیر انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران و دبیر اجرایی نشست تخصصی منظر و تغییر اقلیم عنوان کرد: این نشست تخصصی توسط انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران، با همکاری انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران(ISLAP) و کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین المللی معماران منظر(IFLA) در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ در سالن دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار گردید، که خوشبختانه با استقبال و رضایت حداکثری شرکت‌کنندگان همراه بود.

به گفته محمود سردارپور: این نشست تخصصی شامل دو بخش اصلی سخنرانی و پرسش و پاسخ بود که سخنرانان به ترتیب زیر به ارائه مطالب پرداختند: دکتر مصطفی اویسی(معاونت فرهنگی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، دکتر محمدرضا فتاحی مقدم (مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز)، دکتر محسن کافی(استاد دانشگاه تهران و دبیر نشست تخصصی منظر و تغییر اقلیم)، مهندس آرمین پرهیزی‌راد(مدیر اجرایی انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران و رئیس کمیته تدبیر و اقدام حرفه ای فدراسیون بین المللی معماران منظر منطقه خاورمیانه)، دکتر عباس زارع(عضو شورای اسلامی شهر کرج)، دکتر فریماه سادات جمالی(عضو کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین المللی معماران منظر)، دکتر مهدی خان‌سفید(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران).

در ابتدا آقای دکتر اویسی، معاون محترم فرهنگی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن خوش آمدگویی به حضار و شرکت کنندگان، به بحث تغییر اقلیم و اثرات آن در سطوح جهانی و محلی و به شکل ویژه به مخاطرات ناشی از این پدیده بر کشاورزی و منابع طبیعی و تأمین غذای جمعیت رو به رشد جهان اشاره نمودند. سخنرانی آقای دکتر کافی نیز با موضوع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت فضاهای سبز شهری در مواجهه با تغییر اقلیم جهانی و نحوه سازگاری و تقلیل تبعات ناشی از آن در محیط های شهری کشور بیان شد.

آقای مهندس پرهیزی راد، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران در سخنرانی خود ابتدا به بررسی سیر تاریخی رابطه انسان و طبیعت و تبیین پایه ها و نظرات علمی در این حوزه پرداختند و سپس به بحث درباره اقدام حرفه ای متقضی در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم و پاسخ حرفه ای مناسب از سوی کلیه حرفه مندان فضای سبز و منظر به منظور حرکت از تئوری های علمی به چارچوب های عملیاتی و اجرایی در حوزه های مختلف مرتبط با منظر پرداختند.

خانم دکتر جمالی نیز به عنوان عضو کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین المللی معماران منظر و پژوهش‌گر حوزه تخصصی اقلیم‌شناسی شهری، به ضرورت ها و الزامات مرتبط با پدیده تغییر اقلیم در اسناد و برنامه های مرتبط در نهادهای بین المللی به ویژه فدراسیون بین المللی معماران منظر و نهادهای همکار این فدراسیون جهانی اشاره نمودند. ایشان در سخنرانی خود همچنین با ذکر مثال هایی به برخی از موارد مرتبط با آگاهی بخشی و هدایت فعالیت های حرفه ای منظر و رویکردها و برنامه های کاربردی و تجربیات جهانی در این حوزه پرداختند و پیشنهادهایی را نیز به منظور پیگیری بیشتر در سطح نهادهای حرفه ای و اجرایی کشور ارائه نمودند. همچنین خلاصه‌ای از اسناد کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین‌المللی معماران منظر(ایفلا) تحت عنوان “ایفلا، منظر و تغییر اقلیم” توسط خانم دکتر فریماه جمالی ارائه شد که فایل آن در پیوست قرار گرفته است.

آقای دکتر عباس زارع، عضو محترم شورای اسلامی شهر کرج نیز در سخنان خود با اشاره به درک و لحاظ نمودن ضرورت موارد مطرح شده تخصصی در این نشست در مدیریت شهری، به اثر مثبت  ارتباط نهادهای مسئول مدیریت شهری با دانشگاه ها و سایر نهادهای علمی و تخصصی، به منظور بومی سازی و ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی و جامع مشابه طرح های جامع فضای سبز شهری اشاره نمودند.

دبیر انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران افزود: در بخش نهایی این نشست تخصصی، آقایان دکتر محسن کافی، مهندس آرمین پرهیزی راد، دکتر مهدی خان‌سفید و خانم دکتر فریماه سادات جمالی اعضای پنل پرسش و پاسخ را تشکیل دادند، که با مطرح کردن سئوالاتی چالش برانگیز توسط شرکت‌کنندگان همراه بود، این بخش از جذاب ترین قسمت های این نشست تخصصی بود.

از جمله دستاوردهای مهم برگزاری این نشست تخصصی می توان به ارتقای سطح علمی و دانش تخصصی دانشجویان، فارغ التحصیلان و سایر شرکت‌کنندگان، نسبت به مسائل روز و مطرح در رشته های مرتبط با منظر در سطح جهانی، کمک به ارتقای توانایی حرفه ای دانشجویان از طریق آشنایی و ارتباط با نهادها و محیط های صنفی، شغلی و اجرایی در سطح کشور و سطح بین‌المللی و همچنین معرفی ظرفیت های انجمن علمی دانشجویی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران اشاره نمود.

در انتهای نشست نیز آقای دکتر مهدی خان‌سفید به عنوان دبیر علمی سلسله نشست‌های تخصصی فضای سبز و منظر به قرائت بیانیه پرداختند. متن بیانیه پایانی نشست تخصصی منظر و تغییر اقلیم به شرح زیر می‌باشد:

بیانیه پایانی نشست «منظر و تغییر اقلیم»

نشست تخصصی «منظر و تغییر اقلیم؛ ضرورت اقدام حرفه ای در پاسخ به تغییر اقلیم»، در تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸ در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با تلاش انجمن علمی دانشجویی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران و مشارکت انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران و کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین المللی معماران منظر(ایفلا)، برگزار شد. متخصصان و شرکت کنندگان در این نشست، موارد ذیل را به عنوان نتایج و ماحصل سخنرانی ها و مباحث مطرح شده، در قالب بیانیه پایانی نشست «منظر و تغییر اقلیم» اعلام می دارند:

یکم: با نگاهی به اسناد کارگروه تغییر اقلیم فدراسیون بین المللی معماران منظر در حوزه تغییر اقلیم، از جمله میثاق جهانی ایفلا برای جهانی در حال تغییر و اقدام اقلیمی ۲۰۲۱-۲۰۱۹ IFLA climate action و همچنین با توجه به وضعیت اضطراری جهان از نظر تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی، لازم است اقدام حرفه ای در پاسخ به تغییر اقلیم، در اولویت اجرایی و عملیاتی حرفه مندان فضای سبز و منظر کشور، اعم از سیاستگذاران، برنامه ریزان، طراحان، مجریان و مدیران در سطوح مختلف مسئولیت و تصمیم گیری قرار بگیرد.

دوم: با توجه به ضرورت اقدام حرفه ای در پاسخ به تغییر اقلیم، در سطح ملی و منطقه ای لازم است اسنادی برای آگاهی رسانی، هدایت و اثربخشی اقدامات مرتبط با تبادل نظر کارشناسان امر تهیه گردد و پیگیری مقتضی برای اجرایی نمودن این اسناد، در سطح برنامه های اقدام هدفمند و زمانمند برنامه ریزی و اجرا شود. به این منظور، بازنگری و اصلاح قوانین و اسناد بالادستی و تدوین چارچوب های اجرایی مرتبط با توجه به پدیده تغییر اقلیم، به صورت ملی و بومی مد نظر قرار گیرد.

سوم: انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران، با توجه نقش نهادهای صنفی و ارتباطات بین المللی با نهادهای مرتبط از جمله فدراسیون بین المللی معماران منظر، می تواند در زمینه امور مرتبط با آگاهی رسانی و هدایت اقدامات حرفه ای حرفه مندان منظر کشور، نقش مهم و حیاتی ایفا نماید. نیل به این مهم، نیازمند همکاری با نهادهای دانشگاهی، اجرایی و نظام فنی و اجرایی کشور می باشد.

چهارم: انجمن علمی دانشجویی مهندسی فضای سبز و بخش آموزشی مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آمادگی خود را به منظور پیگیری بیشتر این موضوع در سطح دانشگاهی و ارتباط با نهادهای صنفی و اجرایی کشور اعلام می دارد.

امید است نشست تخصصی «منظر و تغییر اقلیم»، به عنوان اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی فضای سبز و منظر، توانسته باشد گامی در جهت بیان برخی از دغدغه های حرفه مندان و متخصصان فضای سبز و منظر کشور، هم راستا با مسائل جهانی مطرح در این حوزه و رفع مشکلات محیط زیستی کشور عزیزمان ایران برداشته باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران می باشد

طراحی وب سایت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانسو

جهت هدایت به پروفایل کاربری چند لحظه صبر کنید. نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر میباشد. شما در سایت طلافست ثبت نام نموده اید ولی هنوز کلمه کاربری خود را تایید ننموده اید،لطفا جهت تایید کلمه کاربری به پست الکترونیک خود مراجعه و آن را تایید نمایید.